UAC – User Account Control

Fully UAC compatible means zFTPServer runs without hazzle in Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 and Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2.

  • Windows 2012 R2 Server (64-bit)
  • Windows 8.1 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 2012 Server (64-bit)
  • Windows 8 (32-bit and 64-bit)
  • Windows RT (via .NET edition)
  • Windows 2008 R2 Server (64-bit)
  • Windows 7 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 2008 Server (32-bit and 64-bit)

 

Vill du ha mer support?

Köp kuponger

”zFTPServer har försett Hartz med en solid, robust och kostnadseffektiv FTP-lösning de senaste 2 åren. Jag skulle gladeligen ställa upp som referens för er produkt.”

– Jim Tooker, The Hartz Mountain Corporation