Informationssäkerhet som du kan lita på

Företag som skickar patenthandlingar, skisser, information om forskning eller rapporter behöver försäkra sig om högsta grad av sekretess. zFTPServer har högsta betyg avseende såväl certifikat som protokollstöd, nyckelutbyte och cipher-styrka.

Spara dina dokument i molnet
– Nå dem världen över